הצטרפו אלינו
תביעות סיעוד
איך נוכל לעזור לך?

תביעות סיעוד

רוב האזרחים במדינת ישראל מבוטחים בביטוח סיעודי דרך המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים ולעיתים אף דרך מקום העבודה או באופן פרטי. החל משנת 2019 חברות הביטוח כבר אינן משווקות פוליסות חדשות של ביטוח סיעודי פרטי, ומרבית הביטוחים הסיעודיים נכללים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית אחידה של קופות החולים, אשר משווקת על ידי חברות הביטוח השונות.

מהו ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי נועד לשלם למבוטח קצבה חודשית במקרה שהוא הפך להיות במצב סיעודי. ביטוח זה אמור להעניק למבוטח שהפך לסיעודי, רשת ביטחון כלכלית שתסייע לו ולבני משפחתו במימון הטיפול בו.

אנחנו מבינות שזו תקופה מאתגרת עבורך.
ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות ששואלים אותנו.

אדם יחשב במצב סיעודי, באחד משני המקרים הבאים: 

  1. אם הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו עקב ליקוי בריאותי ותפקודי, חלק משמעותי (לפחות 50%) מפעולות היום יום: להתנייד, לקום ולשכב, לאכול ולשתות, להתרחץ, להתלבש ולהתפשט, לשלוט על סוגרים. במרבית פוליסות הביטוח, התנאי הוא שהמבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 3 מתוך 6 פעולות היום יום.
  2. אם הוא סובל מ"תשישות נפש", כלומר קיימת פגיעה ביכולת הקוגניטיבית והאינטלקטואלית, הכוללים ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון, חוסר התמצאות במקום ובזמן.

סכום קצבת הסיעוד לחברי קופות החולים תלוי בגיל המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח ובהתאם למקום בו הוא שוהה במועד בו הפך לסיעודי: 

מקום שהיית המבוטח

גיל הצטרפות לביטוח סיעודי

 

עד גיל 49

בין 50-59

60 ומעלה

המבוטח שוהה בביתו (פיצוי)

5,500 ₪ 

4,500 ₪ 

3,500 ₪ 

המבוטח שוהה במוסד סיעודי (שיפוי)

10,000 ₪ 

6,500 ₪ 

4,500 ₪ 

ההבדל בין פיצוי לשיפוי הוא, שבמקרה שהמבוטח שוהה בביתו הוא יקבל קצבה חודשית מדי חודש בחודשו, כל עוד הוא מצוי במצב סיעודי. לעומת זאת, שבמקרה שהמבוטח שוהה במוסד סיעודי, הוא יהיה זכאי לשיפוי, כלומר קצבה חודשית אשר לא תעלה על 80% מהסכום שהמבוטח שילם בפועל למוסד הסיעודי בו הוא שוהה.

במידה וקיים בפוליסה כיסוי ביטוחי של שחרור מתשלום פרמיה, המשמעות היא שהמבוטח יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח החודשיים בגין הביטוח הסיעודי, וזא למשך תקופת קבלת קצבת סיעוד מחברת הביטוח.

בביטוח הסיעודי האחיד של קופות החולים, קיימת תקופת המתנה של 60 ימים, שמשמעותה שהמבוטח יקבל את קצבת הסיעוד רק לאחר 60 ימים מהמועד בו הפך לסיעודי. בביטוח הסיעודי הפרטי תקופת ההמתנה משתנה בהתאם לפוליסה שרכש המבוטח. 

חשוב לדעת שתקופת התשלום בפוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים היא מקסימום למשך 5 שנים, לעומת הביטוח הסיעודי הפרטי, אשר בו המבוטח הוא זה שקובע את משך תקופת הביטוח בהתאם ליכולותיו הכלכליות, צרכיו והעדפותיו.

יש לשים לב שקיימת החגרה בביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים, והוא אינו מכסה מקרי סיעוד עקב תאונת עבודה או תאונת דרכים, זאת לעומת ביטוח סיעודי פרטי, בו לא קיימת החרגה.

מקרה ביטוח שאירע עד תאריך 25/11/2020 ניתן להגיש תביעת סיעוד בתוך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, כלומר מהמועד בו הפך המבוטח לסיעודי. מקרה ביטוח שאירע החל מתאריך 26/11/2020 יתיישן בתוך 5 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. 

חשוב לדעת ! עצירת מרוץ ההתיישנות היא אך ורק באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט. כלומר, הגשת תביעה לחברת הביטוח עצמה, אינה עוצרת את התיישנות התביעה.

דווקא בסיטואציה מורכבת וקשה זו, חברות הביטוח מערימות קשיים ומנסות לייאש ולהתיש את החולה הסיעודי ומשפחתו, תוך שהן מתנערות מלשלם בתירוצים מתירוצים שונים, כגון שהמבוטח אינו נמצא במצב סיעודי בהתאם לתנאי הפוליסה, או שהפוליסה בוטלה משום שהמבוטח לא שילם את דמי הביטוח ועוד שלל סיבות, שלרוב המבוטח אינו יודע להתמודד מולן, ופעמים רבות הוא מתייאש ובוחר לוותר.

בשל כך, חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין מיומן ומקצועי, אשר מתמחה בתחום הביטוח הסיעודי. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תביעות ביטוח סיעודי כבר בשלב הראשון שלפני הגשת התביעה, ועוד לפני שהמבוטח פונה לחברת הביטוח. 

עורך דין מיומן ומקצועי ידע לבחון את תנאי הפוליסה, לבחון את המסמכים הרפואיים אשר מצויים בידי המבוטח באם הם עונים על הגדרת מצב סיעודי, יפנה את המבוטח לקבלת מסמכים רפואיים נוספים במידת הצורך, ימלא יחד עם המבוטח את טופסי התביעה ועוד. 

באמצעות נקיטת צעדים מקצועיים ומחושבים, עורך דין ביטוח סיעודי יוכל לסייע למבוטח לקבל את הפיצוי הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר.

תביעת סיעוד היא בקשה לקבלת קצבת סיעוד מהמדינה או מחברת ביטוח עבור אנשים שאינם מסוגלים לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות. ההגשה כוללת מילוי טפסים, צירוף מסמכים רפואיים והגשתם לגוף המתאים.

זכאים לקבלת קצבת סיעוד הם אנשים שמוגדרים כחסרי יכולת לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות באופן עצמאי. פעולות יומיומיות אלו כוללות בין היתר:

  1. הלבשה: קושי בלבישת בגדים והחלפתם ללא סיוע.
  2. אכילה: קושי באכילה ושתייה ללא עזרה, כולל הכנה והגשה של המזון.
  3. ניידות: קושי במעבר ממקום למקום בתוך הבית, כמו מעבר ממיטה לכסא או התניידות כללית.
  4. רחצה: קושי בביצוע רחצה אישית באופן עצמאי.
  5. שליטה בצרכים: קושי בשליטה על הסוגרים או צורך בשימוש בעזרי ספיגה.

בנוסף, הקצבה ניתנת לאנשים שמתגוררים בביתם (לא במוסד סיעודי) ושגילם הוא גיל פרישה ומעלה. על מנת לקבל את הקצבה, יש לעבור הערכת תלות של המוסד לביטוח לאומי, שמבוצעת על ידי אחות מוסמכת או רופא מומחה. במהלך ההערכה, נבדקים הקריטריונים הנ"ל כדי לקבוע את מידת הזכאות לקצבה ואת רמת הסיעוד הנדרשת.

חשוב לציין כי ישנם קריטריונים נוספים כמו הכנסות, מצב משפחתי ומגורים שיכולים להשפיע על הזכאות והיקף הקצבה. לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי על מנת לקבל ייעוץ וליווי בתהליך התביעה, להבטיח שהזכויות ימוצו במלואן ולקבל את התמיכה המקסימלית המגיעה למי שזקוק לכך.

תהליך הבדיקה כולל מספר שלבים מרכזיים:

הגשת בקשה: המטופל או קרוב משפחתו מגישים בקשה לסיוע סיעודי למוסד לביטוח לאומי, הכוללת טפסים רפואיים ודיווחים על מצב הבריאות והתפקוד.

הערכת מצב בריאותי ותפקודי: רופא או אחות מוסמכים מגיעים לביקור בית, בו מתבצע תשאול רפואי, בדיקות פיזיות והערכת היכולת לבצע פעולות יומיומיות כמו הלבשה, אכילה, ניידות, רחצה ושליטה בצרכים.

הערכת סביבה: נבדקת סביבת המגורים של המטופל, כולל התאמת הבית לצרכיו והימצאות אביזרי עזר.

דוח הערכה: לאחר הביקור, נכתב דוח הערכה מקיף שמועבר למוסד לביטוח לאומי.

קביעת זכאות והחלטה: המוסד לביטוח לאומי בוחן את הדוח ומחליט על רמת הסיוע הסיעודי שתינתן.

אפשרות לערעור: אם המטופל או בני משפחתו אינם מסכימים עם ההחלטה, ניתן להגיש ערעור ולבקש בחינה נוספת.

תהליך זה מבטיח שהמטופל יקבל את הסיוע המקסימלי לו הוא זקוק. מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי לליווי בתהליך.

המסמכים כוללים דו"ח רפואי עדכני, טופס תביעה מלא, מסמכים המעידים על מצב תפקודי, וכל מסמך נוסף הנדרש על ידי הגוף המוסמך.

כן, יש הבדל בתנאים, בגובה הקצבה, ובזכויות הניתנות בין קצבה מהמוסד לביטוח לאומי לבין פוליסת סיעוד פרטית מחברת ביטוח.

ההבדלים העיקריים הם:

תנאי הזכאות: המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבה על בסיס מצב תפקודי ואבחנה רפואית, בעוד שחברות הביטוח הפרטיות מגדירות תנאים שונים המבוססים על פוליסות שונות.

גובה הקצבה: גובה הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי קבוע בחוק ומשתנה בהתאם למצבו התפקודי של המבוטח, בעוד שבחברות הביטוח הפרטיות גובה הקצבה יכול להשתנות בהתאם לפוליסה שנרכשה.

זכויות נוספות: המוסד לביטוח לאומי מספק שירותים נוספים כגון עזרה בבית, בעוד שחברות הביטוח הפרטיות מציעות מגוון שירותים בהתאם לתנאי הפוליסה, כולל שירותים רפואיים ושירותי שיקום מיוחדים.

למה אנחנו?

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד, הנן עורכות דין וותיקות ובעלת ניסיון רב של כשני עשורים בתחום תביעות ביטוח, הן מכירות היטב את כל סוגי הפוליסות על בוריין, יודעות להתמודד באופן מקצועי ויסודי מול הטענות המועלות על ידי חברות הביטוח, לרבות ייצוג בבתי המשפט השונים, ומעניקות יחס אישי וצמוד ללקוחותיהם.   

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader