הצטרפו אלינו

תביעת תאונת עבודה

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

לצערנו הרב, אנו שומעים חדשות לבקרים על תאונות עבודה המתרחשות בעיקר בשל תנאי בטיחות לקויים בעבודה, כאשר התאונות השכיחות מתרחשות בעיקר בענף הבנייה. מה עושים במקרה של תאונת עבודה? למי פונים ואת מי צריך ליידע קודם? אם נפגעת במהלך העבודה, הבלאגן הבירוקרטי שמסביב, עלול רק לעכב את ההחלמה ולהוסיף דאגות. אנו כאן לעשות סדר בדברים ולהסביר איך להתנהל ולהצליח בתביעת תאונת עבודה.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה מוגדרת בחוק כאירוע חד פעמי, פתאומי ובלתי צפוי שהתרחש תוך כדי ועקב העבודה, בדרך מהעבודה לבית או מהבית לעבודה, ואשר כתוצאה ממנו נגרם לכם נזק פיזי או נפשי. חשוב לדעת שגם אירוע מוחי או אירוע לבבי יכולים להיות מוכרים כתאונת עבודה, אם נגרמו כתוצאה מאירוע חריג ויוצא דופן שאירע בסמיכות זמנים למועד האירוע המוחי או הלבבי. כלומר, לרוב האנשים אין את המודעות, כי ישנם מקרים בהם נפגענו, שלכאורה נראים לנו תמימים ואינם קשורים למקום העבודה שלנו, אך גם הם יכולים להיות מוכרים כתאונת עבודה שניתנים עליה פיצויים.

 

תביעת תאונת עבודה – את מי ניתן לתבוע?

כתשובה לשאלה הראשונה ששואל כל אדם שנפגע במסגרת תאונות עבודה מה מגיע לי ומה עושים, ניתן לענות שכל אדם או מתנדב בארגון מוכר, זכאי לקבלת דמי פגיעה במידה והוא אינו יכול יותר לעבוד עקב הפגיעה שספג בהקשר לעבודתו. יש לזכור שדמי פגיעה ישולמו עד ל- 13 שבועות ועד סכום מסוים שנקבע במוסד לביטוח לאומי (ועשוי להשתנות עם הזמן). מעבר לכך, ניתן לתבוע פיצויים נוספים במסגרת גמלת נכות מהעבודה. פירטנו עבורכם את מי ניתן לתבוע במקרה של תאונת עבודה:

1. תביעת חבות מעבידים – במידה ותאונת העבודה אירעה עקב רשלנות המעסיק, העובד שנפגע בתאונת עבודה יוכל להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את מעסיקו בביטוח "חבות מעבידים". במקרה זה מוטל על העובד הנטל להוכיח כי רשלנות המעסיק גרמה לקרות הנזק.

2. תביעת ביטוח לאומי – על הנפגע בתאונת עבודה לפנות לביטוח לאומי על מנת שיכיר בפגיעה כתאונת עבודה. במקרה שהנפגע נעדר ממקום העבודה כתוצאה מהתאונה, הוא יהיה זכאי לדמי פגיעה, שמשמעם פיצוי על אובדן הכנסה ועד שלושה חודשים לכל היותר. בנוסף, אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות או מענק, בהתאם לשיעור הנכות, שיקבע לו על ידי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי.

3. תביעת אובדן כושר עבודה – אם הנפגע בתאונת עבודה אינו עובד כתוצאה מהתאונה והוא מבוטח בקרן פנסיה או חברת ביטוח, ייתכן והוא יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית, כל עוד הוא אינו מסוגל לשוב לעבודה.

4. תביעת נכות מתאונה – אם נותרה לנפגע בתאונה עבודה נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה והוא מבוטח בפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי ביטוחי של נכות מתאונה, ייתכן והוא יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי, בהתאם לאחוזי הנכות והסכומים בפוליסת הביטוח, כאשר הפיצוי יכול להגיע לסכומים לא מבוטלים.

5. גורמים נוספים – אם התאונה היא תאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך ממנה, הנפגע יהיה זכאי לפיצוי מחברת ביטוח החובה של הרכב בו היה ואם הוא נפגע כהולך רגל, הוא יהיה זכאי לפיצוי מחברת ביטוח החובה של הרכב הפוגע. במקרה שבו התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות בעל המקרקעין במקום התאונה, או כל גורם אחר, הנפגע יהיה זכאי לפיצוי גם מחברות הביטוח המבטחות אותם.

 

תביעת תאונת עבודה מול ביטוח לאומי

במקרה של פגיעה בעבודה, על המבוטח לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת שיכיר בפגיעה כתאונת עבודה ובהמשך, בתביעה לקביעת דרגת נכות לשם קבלת מענק או קצבה.

 

מה קובע חוק הביטוח הלאומי לגבי זכויות נפגעי עבודה?

כחלק מהשאלה תאונת עבודה מה מגיע לי ומה עושים יש לדעת שגם מי שתביעתו נדחתה, זכאי להגיש ערעור על כך למוסד לביטוח לאומי ולוועדת הדחיות עד כחצי שנה מיום קבלת התשובה. גם אם נפגעי תאונות העבודה נמצאו כמי שלא שילמו את דמי הביטוח הלאומי כחוק, הם יוכלו לזכות בתביעת הפיצויים מטעמי צדק בכפוף לתנאים שונים. בכל מקרה יוכל המוסד לביטוח לאומי לבקש פרטים רפואיים נוספים, מהעובד או המעסיק ולהשהות בשל כך את התשלום.

 

מהן ההטבות להם זכאי מי שנפגע בתאונת עבודה?

במקרה שהפגיעה של המבוטח הוכרה כתאונת עבודה על ידי פקיד התביעות, הוא זכאי:

  • כיסוי לטיפול רפואי – בעקבות הפגיעה, כאשר לרוב הטיפול הרפואי מכוסה על ידי קופת החולים.
  • דמי פגיעה – פיצוי על אובדן הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה וזאת לתקופה של עד 91 ימים מיום למחרת הפגיעה ובשיעור של 75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו למועד הפגיעה.
  • קצבת נכות זמנית או צמיתה או מענק – אם נותרה נכות כתוצאה מהפגיעה ובהתאם לגובה הנכות ובלבד שהיא עולה על 9% וכפי שיקבע על ידי הוועדות הרפואיות.

 

מה עושים במקרה של דחיית התביעה?

במקרה שבו המוסד לביטוח לאומי, דחה את התביעה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה,  ניתן לפנות לוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום קבלת החלטת פקיד התביעות ו/או לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה וזאת בתוך שנה מיום קבלת החלטת פקיד התביעות.

 

האם ניתן לערער על החלטה בעניין הנכות הרפואית?

במקרה שבו הוועדה הרפואית מדרג ראשון, קבעה נכות שאינה תואמת את המצב  הרפואי והתפקודי, ניתן לפנות לוועדה רפואית לעררים, בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה. החלטת הוועדה הרפואית הנה סופית וניתן לערער עליה בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין לעבודה בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

 

האם יש צורך לצרף לתביעת תאונת עבודה חוות דעת רפואיות?

במקרה של תאונת עבודה שהיא תאונת דרכים, אין צורך לצרף חוות דעת רפואיות, בית המשפט הוא זה שממנה מומחים רפואיים מטעמו לקביעת אחוזי הנכות, בהתאם לפגיעות שנגרמו לנפגע בתאונת דרכים. במקרה של תאונת עבודה, על נפגע שטוען לנכויות רפואיות בגין התאונה, חלה חובה לצרף לתביעה חוות דעת רפואיות מטעמו בהתאם לפגימות שנגרמו לו. למשל, אם הנזק שנגרם לו הוא אורתופדי, עליו לצרף חוות דעת אורתופדית מטעמו. אם נגרם לו נזק נפשי, עליו לצרף חוות דעת פסיכיאטרית ועוד.

 

חשיבות התיעוד בתביעת תאונת עבודה

בעת הגשת תביעת תאונת עבודה, חיוני לאסוף ראיות רבות ככל האפשר כדי לתמוך בתיק שלך. ראיות אלה יכולים להיות  צילומים של זירת התאונה, הצהרות עדים וכל תיעוד רלוונטי אחר כגון דוחות בטיחות או דוחות תקריות. הגשת ראיות חזקות בעת התביעה בגין תאונת עבודה, יכולה להגדיל מאוד את הסיכויים להצלחת התביעה ולהבטיח שתקבל את הפיצוי המגיע לך. כמו כן, חשוב לנהל רישום מפורט של כל טיפול רפואי או שיקום שעוברים כתוצאה מהתאונה. תיעוד זה יכול לסייע ולהסביר את היקף הפציעות שלך ואת ההשפעה שהייתה להן על חייך, בכך לחזק עוד יותר את תביעתך.

 

מה סכום הפיצויים המגיעים לעובד נפגע עבודה מהביטוח הלאומי?

סכום הפיצויים המגיע לנפגע תאונת עבודה, נכון ליום כתיבת שורות אלו הוא 1,201 שקל ליום. למעשה, דמי הפיצויים מחושבים על פי נוסחת תשלום ועל סמך התשלום שנעשה לביטוח לאומי וגובה המשכורת בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, ועד כ-75% מהמשכורת. מי שלא עבד בשלושת החודשים שקדמו לאירוע, יידרש להציג מסמכים נוספים אשר יסבירו ממצא זה. לפיצויים אלה, ניתן להוסיף גם את העובדה שעל המעסיק נאסר להוריד את ימי המחלה המגיעים לעובד, אם הוא הגיש תביעה לביטוח לאומי, כך שהם יכולים לשמש אותו לסיוע נוסף.

 

טיפ זהב למיצוי זכויות מול ביטוח לאומי לאחר תאונת עבודה

הטיפ העיקרי שניתן לתת עבור מי ששואל לגבי תאונות עבודה מה עושים? הוא לגבי קבלת טיפול רפואי מיידי. יש לקבל טיפול רפואי ממוסד מוכר כמו בית חולים או קופת חולים מהר ככל האפשר. במהלך הטיפול יש להדגיש את הקשר בין התאונה לבין מקום העבודה או העיסוק. הדבר חשוב בעיקר לטפסים אותם ממלא הרופא לגבי סוג האירוע וסיפור המקרה. על העובד לקבל העתק מהטופס הממולא, וכן לדאוג שהמעסיק יחתום על טופס גם מצידו בו הוא כותב את פרטי המקרה, כפי שניתנו לו מהעובד ומאשר כי אכן התאונה התרחשה בעקבות תנאי העבודה או במהלכה.

אם הדבר אפשרי, במקביל לכתיבת הטפסים על ידי המטפל הראשי והמעסיק, יש לבדוק האם ניתן לגייס עוד עדים שונים אשר יוכלו לשמש כעדי מפתח בתיק, ולהוכיח את אמינות המקרה.

 

ליווי משפטי של עורך דין מומחה בתאונות עבודה

תביעות בגין תאונות עבודה הן תביעות מורכבות הדורשות ניסיון וידע משפטי רב, שכן במקרים רבים קיים קושי להוכיח רשלנות של המעסיק. במקרה של תאונת דרכים, לכאורה, העובדה שאין צורך להוכיח אשמה, הופכת את התביעה לפשוטה יותר, אולם ניהול הליך כזה ללא ניסיון וידע משפטי, מקטין בוודאות את הסיכוי לקבל פיצוי הולם בגין הנזקים שנגרמו לנפגע. בנוסף ההתנהלות מול ביטוח לאומי וכן הופעות בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי, יכולות להיות מכשילות וכדאי להסתייע בליווי משפטי.

בשל כך, חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין מיומן ומקצועי, אשר מתמחה בתחום תאונות עבודה. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין כבר בשלב הראשון ובסמוך לקרות התאונה. עורך דין מיומן ומקצועי ידע לבחון את המסמכים הרפואיים אשר מצויים בידי הנפגע, להדריך את הנפגע ולהעריך את הנזקים שנגרמו לו, יפנה את הנפגע לקבלת מסמכים רפואיים נוספים במידת הצורך ועוד. באמצעות נקיטת צעדים מקצועיים ומחושבים, עורך דין תאונות עבודה יוכל לסייע לנפגע לקבל את הפיצוי הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר.

תביעת תאונת עבודה
תביעת תאונת עבודה

 

למה אנחנו?

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד, הנן עורכות דין וותיקות ובעלת ניסיון רב של כשני עשורים בתחום תביעות נזקי גוף בכלל ותאונות עבודה בפרט מול המוסד לביטוח לאומי. אנו מכירות היטב את כל סוגי התאונות, יודעות להתמודד באופן מקצועי ויסודי מול הטענות המועלות על ידי ביטוח לאומי וחברות הביטוח, לרבות ייצוג בבתי המשפט השונים, ומעניקות יחס אישי וצמוד ללקוחותיהם.   הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו חדיד – הלד, המתמחה בתביעות תאונות עבודה, אנחנו כאן בשבילכם!

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תאונה בבית ספר
תאונה בבית ספר

תאונות בבית הספר הן אירועים בלתי צפויים שבהם תלמידים, מורים או אנשי צוות אחרים נפצעים או ניזוקים בזמן שהם נמצאים בשטח בית הספר או משתתפים

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה לנכה
פטור ממס הכנסה לנכה

מדינת ישראל והרשויות מסייעות לאנשים שהוכרו כבעלי נכות ומעניקה להן הנחות והטבות שונות שעוזרות להם להתמודד עם חיי היום יום. אחת מההטבות היא פטור ממס

קרא עוד »
זכויות תשושי נפש
זכויות תשושי נפש

מחלות רבות מזוהות עם אוכלוסיית הגיל השלישי: סרטן, דימנציה, סרקופוניה ( דלדול שרירים ), אוסטאופורוזיס ועוד. אך ישנה מחלה שלא "מדברים" עליה בתקשורת והמודעות אליה

קרא עוד »
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

רבים מאיתנו יודעים כי במידה והיינו מעורבים בתאונת עבודה, עומדת בפנינו הזכות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבקש קצבת נכות מעבודה. אך עבור עובדים שנפגעו

קרא עוד »
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.
לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!
חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...
עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.
עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.
עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.
אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!
ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.
תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏
עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרך
עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.
רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימון
אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.
הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️
אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמן
עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.
מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑
רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחום
הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רב
עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהן
החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)
ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלך
האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.
עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!
היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמה
עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאל
עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!
js_loader
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 39 ביקורות
×
js_loader