הצטרפו אלינו

עורך דין אובדן כושר עבודה

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

שגרת החיים מבורכת היא ונראית כמובנת מאליה,  אולם החיים הם בלתי צפויים,  ויש שהשגרה  נקטעת בעקבות תאונה, מחלה, נכות, והיכולת שלנו להמשיך לעבוד ולהשתכר נפגעת. הכירו נא את המונח  – "אובדן כושר עבודה".

אז מהו אובדן כושר עבודה, איך מתמודדים עם חברות הביטוח, ומה החשיבות של עורך דין אובדן כושר עבודה בכל מה שקשור להגשת תביעות וקבלת תשלומים מחברות הביטוח – הכל  במאמר החשוב הבא.

 

מה זה אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה מוגדר כמצב בו אדם נפגע ממחלה או תאונה, ומאבד את כושר העבודה שלו ב- 75% ויותר. מצב כזה פוגע בכל שגרת חייו ובעיקר בפאן הכלכלי. המונח אובדן כושר עבודה מוגדר בפוליסות של חברות הביטוח אשר נבדלות בעיקר בתנאי הפוליסה: תקופת הביטוח, משך תקופת ההמתנה עד לתשלום הראשון (תקופת האכשרה) וכולי.

ככלל, פוליסות ביטוח מגדירות אובדן כושר עבודה :

כאשר המבוטח איבד את כושר עבודתו ואינו יכול לעבוד בשום עבודה;

לחילופין, כאשר המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק סביר שמתאים להכשרתו ולהשכלתו;

לחילופי חילופין –כאשר המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק הספציפי שבו עבד;

ישנן פוליסות ביטוח בהן נקבע שמספיק 50% של פגיעה בכושר העבודה, כדי לזכות את הנפגע בקצבה המגיעה לו.

 

אובדן כושר עבודה זמני, מוחלט או חלקי

יש להבחין בין אובדן כושר עבודה זמני שהוא מצב שבו העובד לא יכול לעבוד למשך תקופה של עד 3 חודשים, לבין אובדן מוחלט של כושר עבודה שבו העובד לא יכול לעבוד באופן מוחלט, והוא נפגע ביכולת ההשתכרות שלו יותר מ- 75%,  ולבין אובדן חלקי של כושר עבודה, שבו העובד לא יכול לעבוד במקצוע שלו,  וההשתכרות שלו נפגעת בין 25% ל- 74%.

תקופת האכשרה במקרים של אובדן כושר עבודה

מדובר בתקופה של 3 חודשים (הקבועה בפוליסה), שהיא תקופת המתנה, שרק לאחריה תשלם חברת הביטוח את תשלומי קצבת אובדן כושר העבודה. עם זאת בפוליסות שמכילות הרחבות, תקופת ההמתנה תהיה מקוצרת.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים

חוק פנסיית חובה משנת 2008, שנקרא גם צו הרחבה לפנסיית חובה, נועד להסדיר את ענין הפנסיה, ועל פיו כל מעסיק חייב להפריש כספים לקרן הפנסיה של העובד. בתוך הקרן מצוי סעיף של אובדן כושר עבודה, שמכסה מצב בו העובד לא יכול לעבוד בשל בעיה רפואית. ביטוח אובדן כושר עבודה או בשמו הנוסף ביטוח נכות, מבטיח תשלומי קצבה מחברת הביטוח כאשר העובד אינו יכול לעבוד יותר בשל מצבו הרפואי כתוצאה ממחלה או פגיעה.

גם במסגרת של ביטוח מנהלים קיים רכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה, אליו מופרש סכום מסוים כל חודש לפי מסלול ההשקעה שנבחר. החלק שמפקיד המעסיק יכלול תשלום לכיסוי של אובדן כושר עבודה של 75% משכרו של העובד. כאשר מתרחש  מצב של אובדן כושר עבודה, על חברת הביטוח  להעביר למבוטח פיצוי חודשי לפי הכיסוי שהוא רכש.

 

אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה ידועה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד  למצבים בהם כושר העבודה שלנו אבד בגלל מחלה שבה חלינו, או בגלל מחלה שהיתה ידועה לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה.

 

ההבדל בין אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה לאובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים

הביטוח לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מתאפשר רק כשיש אובדן כושר עבודה מוחלט לעבוד במקצוע יקבל קצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה. אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים יכול לכסות גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי. אם המבוטח לא יוכל לעבוד יותר במקצוע המסוים שבו עבד, הוא יוכל לקבל תשלומים בגין אובדן כושר עבודה גם אם הוא יכול לעסוק בעבודה אחרת.

 

תביעה לתשלום אובדן כושר עבודה

מטרתה של תביעה לתשלום אובדן כושר עבודה היא להבטיח לתובע תשלומים במצב שהוא לא מסוגל להמשיך לעבוד כתוצאה מפציעה, תאונה או מחלה. לצורך כך חשוב  להיעזר בעורך דין אובדן כושר עבודה. אפשר להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה כאשר אדם שעסק במקצוע מסוים אבד את יכולתו לעסוק באותו מקצוע.

במקרה כזה תוגש תביעת אובדן כושר עבודה מקצועית (בכפוף לתנאי הפוליסה) – למשל – כנר בתזמורת שלא יכול להמשיך ולנגן לאחר שחלה בדלקת פרקים.  יש גם אפשרות להגיש תביעה לאי כושר עבודה במסגרת הביטוח לאובדן מלא או חלקי של כושר העבודה ללא קשר למקצועו של המבוטח. כאשר המבוטח איבד 75% מיכולתו לעבוד, זכותו להנות מקצבה חודשית לכל התקופה על פי הפוליסה.

אחת הסוגיות החשובות בנושא קבלת התשלומים מחברת הביטוח היא סוגיית "העיסוק הסביר". יש שהפוליסה מתנה את קבלת התשלומים  בכך שיוכח כי המבוטח אינו יכול לעבוד בעבודה הרגילה שלו ובשום עיסוק סביר שמתאים להכשרתו וניסיונו. במקרים רבים נדרשת עזרה משפטית מקצועית של עורך דין אבדלן כושר עבודה  להוכחת ענין זה. כמו כן, יש מצבים שקמה עילה להוסיף גם את המעסיק כנתבע בשל תרומתו לרשלנות שקשורה לתשלומי הפנסיה.

 

תביעת אובדן כושר עבודה בביטוח הלאומי

חשוב להזכיר שגם הביטוח הלאומי מכסה אזרח שנפגע מתאונה ומצבו הרפואי לא מאפשר לו להמשיך לעבוד, בתשלום פיצויים של אובדן כושר עבודה. התשלומים יהיו למשך 90 ימים מהתאונה. הביטוח הלאומי משלם גם קצבת נכות כללית למי שכושר עבודתו נפגע לחלוטין ולצמיתות או ירד ב- 50% או שהוא סובל מאובדן כושר זמני והכנסתו ירדה ב- 45%. כמו כן גם פגיעה נפשית תבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה.

 

תהליך תביעת אובדן כושר עבודה

רק סיוע של עורך דין אובדן כושר עבודה יוכל להבטיח הכרה בתביעה נגד חברת הביטוח. לצורך כך:

-חשוב להגיש את התביעה בצורה מסודרת, מדויקת, ומנוסחת כדבעי;

-חשוב לצרף נספים מהותיים כמו אישורים רפואיים מטעם רופא תעסוקתי או רופא מומחה (ולא רק רופא משפחה). האישורים יכללו התייחסות למצב התפקודי של העובד;

-יש להתכונן לפני הופעה בוועדות של חברת הביטוח;

 

טענות שכיחות של חברות הביטוח כנגד התביעה

ידוע שחברות ביטוח לא אוהבות לשלם, והן נוטות להתווכח על פרשנויות של סעיפי הפוליסה בנוגע לתשלומים. טענות שכיחות מטעמן הן בין היתר :

-המבוטח יכול לעבוד;

-המבוטח מסתיר מידע רפואי;

-המבוטח אינו זכאי לקבל תשלומי אובדן כושר עבודה משום שאיבד את כושר עבודתו  כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או שימוש בכלי תחבורה מסוכן (מה שהוחרג במסגרת הפוליסה).

 

עורך דין אובדן כושר עבודה
עורך דין אובדן כושר עבודה

 

עורך דין אובדן כושר עבודה – מדוע זה חשוב?

מאחר וברוב המקרים צפוי שחברת הביטוח תבקש "לחמוק" מתשלום, חשוב להיעזר בשרות של עורך דין אובדן כושר עבודה מקצוען בתחום הביטוח, ובעל ניסיון וידע בניהול תביעות נגד קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

ניהול תביעה בנושא של אובדן כושר עבודה דורש ידע נרחב בדיני עבודה, בדיני ביטוח, בפנסיה וביטוחי מנהלים, וכולי.

משרד עורכות הדין חדיד – הלד מייצג במקצועיות רבה מבוטחים במסגרת תביעות נגד חברות ביטוח בכלל ותביעת של   אובדן כושר עבודה בפרט. לעורכות הדין במשרד חדד הלד ניסיון רב בתחום זה, וטיפולן המקצועי מסתיים בכל המקרים בהצלחה רבה. משרד חדד הלד ילווה אתכם באיסוף המסמכים הנחוצים לתמיכה בתביעה, ינסח את התביעה, וינהל אותה עד לסיום מוצלח של ההליך מול חברת הביטוח.

במידה ואיבדתם את כושר העבודה שלכם, אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין חדיד – הלד. תוכלו להיות בטוחים שתקבלו את השירות המשפטי המקצועי, הטוב, והנאמן ביותר שרק אפשר, אשר יסייע להביא את חברת הביטוח להכיר בתביעתכם, ויבטיח לכם את התמורה המקסימלית שאתם כה זקוקים לה בשעתכם הקשה ביותר.

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תאונה בבית ספר
תאונה בבית ספר

תאונות בבית הספר הן אירועים בלתי צפויים שבהם תלמידים, מורים או אנשי צוות אחרים נפצעים או ניזוקים בזמן שהם נמצאים בשטח בית הספר או משתתפים

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה לנכה
פטור ממס הכנסה לנכה

מדינת ישראל והרשויות מסייעות לאנשים שהוכרו כבעלי נכות ומעניקה להן הנחות והטבות שונות שעוזרות להם להתמודד עם חיי היום יום. אחת מההטבות היא פטור ממס

קרא עוד »
זכויות תשושי נפש
זכויות תשושי נפש

מחלות רבות מזוהות עם אוכלוסיית הגיל השלישי: סרטן, דימנציה, סרקופוניה ( דלדול שרירים ), אוסטאופורוזיס ועוד. אך ישנה מחלה שלא "מדברים" עליה בתקשורת והמודעות אליה

קרא עוד »
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

רבים מאיתנו יודעים כי במידה והיינו מעורבים בתאונת עבודה, עומדת בפנינו הזכות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבקש קצבת נכות מעבודה. אך עבור עובדים שנפגעו

קרא עוד »
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.
לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!
חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...
עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.
עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.
עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.
אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!
ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.
תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏
עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרך
עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.
רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימון
אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.
הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️
אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמן
עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.
מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑
רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחום
הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רב
עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהן
החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)
ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלך
האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.
עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!
היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמה
עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאל
עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!
js_loader
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 39 ביקורות
×
js_loader