הצטרפו אלינו

ועדה רפואית ביטוח לאומי

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

ועדות רפואיות הפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי, הן בעלות חשיבות עליונה עבור התובעים הפונים אליהן לשם קביעת זכאותם לקצבאות נכות ומגוון הטבות אחרות. הוועדה, המורכבת מרופאים מומחים ונציגים נוספים, בוחנת באופן מעמיק ומקיף את המסמכים הרפואיים שמציג התובע וקובעת האם הוא עומד בקריטריונים להכרה כנכה ובמקרים של תביעה לנכות כללית -כבעל דרגת אובדן כושר עבודה. במאמר זה נרחיב עוד על אופן התנהלותה של ועדה רפואית ביטוח לאומי, המשמעות של החלטותיה וכלים להצלחת התובע בהליך הדיון המתנהל מולה.

 

ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי וההחלטות שמתקבלות בהן

ועדות רפואיות בביטוח לאומי מקבלות מגוון רחב של החלטות, שניתן לסווג אותן למספר קטגוריות עיקריות:

הכרה בנכות רפואית – קביעת שיעור הנכות של התובע לצורך קצבאות נכות כללית או נכות מעבודה.

דרגת אי כושר עבודה – קביעת רמת דרגת אי הכושר של התובע לצורך זכאות לקצבת נכות כללית.

זכאות לקצבאות או מענקים – קביעה אם התובע זכאי לקצבאות שונות או מענקים, כגון: נכות כללית, קצבת נכות נפגעי עבודה, סיעוד, שירותים מיוחדים, ניידות ועוד.

החלטה על הפסקת / המשך תשלומים והיקפם – החלטות על הפסקה או המשך של מתן קצבאות והטבות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי ושיעורן.

 

מה המשמעות של תוצאות הועדה רפואית של ביטוח לאומי?

החלטות הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי הן בעלות השפעה מכרעת על זכויותיו והטבותיו של התובע. הוועדה בוחנת את מצבו הרפואי או התפקודי או הסיעודי של התובע על סמך חוות דעת מומחים ומסמכים רפואיים בהתאם לליקויים מהם סובל התובע, וקובעת האם הוא זכאי לקצבאות כגון קצבת נכות כללית, קצבת נכות נפגעי עבודה, קצבאות סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים.

כמו כן, הוועדה קובעת את אחוזי הנכות או אובדן כושר ההשתכרות שיקבעו את גובה הקצבה שתשולם לתובע מדי חודש. לפיכך, תוצאת הוועדה היא בעלת משמעות רבה עבור התובע, שכן היא קובעת האם הוא יקבל סיוע כספי מהמוסד לביטוח לאומי ובאיזו מידה. בכל המובנים הללו ובמובנים נוספים, החלטות הוועדה משפיעות באופן ישיר על איכות חייו של התובע ויכולתו להתקיים בכבוד.

 

באילו מקרים החלטת הוועדה הרפואית יכולה להתקבל ללא נוכחות התובע?

ישנם מספר מקרים שבהם החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי יכולה להתקבל ללא נוכחות התובע:

 1. כשהתובע חותם על טופס ויתור – פירושו שהתובע מוותר על זכותו להופיע בפני הוועדה הרפואית ומסכים שההחלטה תתקבל ללא נוכחותו.
 2. כאשר מדובר בתיק חוזר – כלומר תיק שכבר נדון בעבר בנוכחות התובע. במקרה כזה, הוועדה יכולה לקבל החלטה נוספת ללא נוכחות התובע.
 3. במקרים חריגים שבהם אין באפשרות התובע להופיע בפני הוועדה מסיבות רפואיות (למשל אשפוז בבית חולים). במקרה כזה ניתן לקיים דיון בהחלטה ללא נוכחותו, בכפוף לאישור מיוחד.
 4. כאשר התובע לא מגיע לדיון על אף שזומן כדין – זאת במידה ולא הודיע מראש על בעיה להתייצב במועד ולא ביקש לדחות את הדיון. במקרה זה הוועדה רשאית לקיים דיון בהחלטה ללא נוכחות התובע.

 

אלה הם עיקרי המקרים שבהם ניתן לקיים דיון בהחלטת ועדה רפואית בלי שהתובע יהיה נוכח. אולם יש לציין כי ברוב המקרים נוכחות התובע חשובה על מנת להציג את עמדתו בפני הוועדה.

 

מהו פרוטוקול ועדה רפואית ביטוח לאומי ומה חשיבותו?

פרוטוקול הוועדה הרפואית בביטוח לאומי הוא סיכום בכתב של הדיון שהתקיים בפני הוועדה הרפואית. הפרוטוקול כולל את עיקרי הדברים שנאמרו במהלך הדיון בנוגע למקרה הרפואי של התובע, לרבות:

 • פרטים על המסמכים הרפואיים שהוצגו בפני הוועדה
 • עיקרי הדברים שנאמרו על ידי התובע ועורך דינו
 • חוות דעת של המומחים הרפואיים של הוועדה
 • שאלות שנשאלו ותשובות שניתנו
 • עמדת הוועדה הרפואית וההחלטה שהתקבלה

 

חשיבות הפרוטוקול נובעת מתפקידיו הבאים:

 • פרוטוקול הוועדה מתעד באופן רשמי את מהלך הדיון ותוכנו
 • הפרוטוקול משמש כראיה להחלטה שהתקבלה ולנימוקיה
 • הפרוטוקול שומר על זכויות התובע, שכן ניתן לערער על ההחלטה בהתבסס על הפרוטוקול
 • הוא יכול לשמש לבחינה מחודשת של המקרה בערכאות גבוהות יותר

 

מכל הסיבות הללו, לפרוטוקול הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, יש חשיבות מכרעת בתיעוד הליך הדיון וההחלטה של הוועדה. בנוסף, חשוב לדעת שלאחרונה, כל הוועדות הרפואיות מוקלטות באישור המבוטח ועורך דינו, ככל שהוא מיוצג, והוא יכול לבקש את הקלטת הדיון בוועדה, במידה והוא סבור שפרוטוקול הועדה אינו תואם את מה שהיה בפועל בוועדה.

 

האם ניתן להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי ובאילו נושאים?

ניתן להגיש ערר על החלטות הוועדה הרפואית בביטוח לאומי במגוון נושאים הקשורים לזכאות לקצבאות ולשיעורי נכות או אובדן כושר השתכרות. הערר מוגש לוועדת עררים לענייני נכות של המוסד לביטוח לאומי. ניתן לערער הן על דחיית תביעת נכות או זכאות לקצבה, והן על שיעור נמוך מדי של אחוזי נכות שנקבעו לתובע.

למידע נוסף אודות ערעור על החלטת ביטוח לאומי, לחצו כאן >>>

 

מה חלון הזמנים להגשת ערעור על החלטות הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?

במקרה של תביעה לנכות נפגעי עבודה, עם קבלת החלטת הוועדה הרפואית, יש למבוטח 30 ימים כדי להגיש את הערר עליה, במידת הצורך. במהלך 60 הימים שלאחר קבלת ההחלטה, ניתן להוסיף ולפרט את הנימוקים והטענות של התובע, התומכות בכתב הערר שהגיש.

במקרה של נכות כללית, עם קבלת החלטת הוועדה הרפואית, יש למבוטח 60 ימים כדי להגיש את הערר. הגשת הערר מקנה לתובע אפשרות לערער על החלטת הוועדה ולנסות לשפר את תנאי הזכאות שלו. הוועדה לעררים  תדון מחדש בחומר הרפואי ובטענות המבוטח, ורשאית להחליט על שינוי ההחלטה המקורית של הוועדה הרפואית הראשונה.

 

זומנתם להופעה בפני ועדה רפואית ביטוח לאומי? הטיפים הבאים יעזרו לכם

הכנו לכם כמה טיפים שימושיים להופעה בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי:

 1. הופיעו בזמן – ודאו שאתם מגיעים בזמן לדיון, שכן איחור עלול להתפרש בצורה שלילית.
 2. הכינו מסמכים רפואיים עדכניים – צרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים כגון סיכומי ביקור אצל רופאים, חוות דעת רפואיות, תוצאות בדיקות וכד'.
 3. תארו את מצבכם העדכני בתמצית – אל תשכחו שיש לכם מס' דקות בודדות לתאר את הבעיות הרפואיות מהן אתם סובלים. ספרו לוועדה כיצד מצבכם הבריאותי משפיע על תפקודכם היומיומי כעת. תנו דוגמאות קונקרטיות ופרטו את מצבכם.
 4. הקשיבו לשאלות הוועדה – ענו בצורה ברורה ועניינית לכל השאלות שמפנים אליכם חברי הוועדה.
 5. בקשו הבהרות במידת הצורך – אם משהו לא ברור לכם, הביעו זאת ובקשו שיסבירו או יפרטו בנושא.
 6. דייקו בתשובות – דייקו מאוד בכל המידע והפרטים שאתם מספקים לוועדה.
 7. שמרו על קור רוח – ענו באופן מכובד, גם אם הוועדה מעלה טענות קשות או מציגה עמדה לא אוהדת לכאורה.
 8. רצוי מאוד להגיע לוועדה מלווה בעזרת עורך דין מקצועי ובקיא בנושא הביטוח הלאומי.

 

מתי מומלץ לפנות לסיוע משפטי של עורך דין ביטוח לאומי בהקשר לוועדה הרפואית?

מומלץ להיעזר בעורך דין לתביעות ביטוח לאומי כבר בשלב שלפני הגשת תביעה לביטוח הלאומי, שכן עורך דין מיומן ומקצועי בתחום ידע לבחון את סיכויי התביעה כבר בתחילה, יידע לכוון את המבוטח על מנת למקסם את סיכויי התביעה, ידע לבחון את הליקויים הרפואיים ולכלול את כולם בתביעה ועוד.

אם כבר ניגשתם לבדכם לועדה רפואית והתביעה נדחתה, מומלץ לפנות לעורך דין לתביעות ביטוח לאומי כדי לשקול הגשת ערר מנומק, על מנת לנסות ולשנות את ההחלטה. גם במקרים בהם קיימות מחלוקות בין המומחים הרפואיים או שאלות כבדות משקל בפרשנות הנתונים הרפואיים שלכם. במצב זה, ייצוג משפטי יכול לסייע בהצגת מצב התובע באופן ברור ועקבי יותר.

בנוסף, כאשר מדובר בתיקים סבוכים עם נסיבות חריגות, אזי עורך דין מנוסה יכול למקד נכון את טיעוני המבוטח ולמקסם א סיכויי הצלחתו בתביעה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי
ועדה רפואית ביטוח לאומי

 

ועדה רפואית ביטוח לאומי – הדרך הנכונה להיערך

ועדות רפואיות בביטוח לאומי הן בעלות השפעה מכרעת על זכויות התובעים ואיכות חייהם. על כן, חשוב להיערך לקראתן בצורה מיטבית על ידי איסוף מסמכים רפואיים עדכניים, הכנה יסודית לשאלות הוועדה ושמירה על קור רוח במהלך הדיון. במקרים מורכבים או כאשר הוחלט על דחיית התביעה, כדאי לשקול פנייה לייעוץ וייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין ביטוח לאומי, כפי שמציע משרד עו"ד חדיד הלד. הכוונה משפטית מקצועית עשויה לסייע רבות בניסוח ערר מנומק ובשיפור סיכויי הזכייה שלכם בקצבאות מהביטוח הלאומי.

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תאונה בבית ספר
תאונה בבית ספר

תאונות בבית הספר הן אירועים בלתי צפויים שבהם תלמידים, מורים או אנשי צוות אחרים נפצעים או ניזוקים בזמן שהם נמצאים בשטח בית הספר או משתתפים

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה לנכה
פטור ממס הכנסה לנכה

מדינת ישראל והרשויות מסייעות לאנשים שהוכרו כבעלי נכות ומעניקה להן הנחות והטבות שונות שעוזרות להם להתמודד עם חיי היום יום. אחת מההטבות היא פטור ממס

קרא עוד »
זכויות תשושי נפש
זכויות תשושי נפש

מחלות רבות מזוהות עם אוכלוסיית הגיל השלישי: סרטן, דימנציה, סרקופוניה ( דלדול שרירים ), אוסטאופורוזיס ועוד. אך ישנה מחלה שלא "מדברים" עליה בתקשורת והמודעות אליה

קרא עוד »
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

רבים מאיתנו יודעים כי במידה והיינו מעורבים בתאונת עבודה, עומדת בפנינו הזכות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבקש קצבת נכות מעבודה. אך עבור עובדים שנפגעו

קרא עוד »
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.
לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!
חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...
עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.
עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.
עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.
אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!
ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.
תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏
עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרך
עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.
רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימון
אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.
הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️
אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמן
עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.
מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑
רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחום
הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רב
עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהן
החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)
ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלך
האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.
עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!
היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמה
עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאל
עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!
js_loader
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 39 ביקורות
×
js_loader