הצטרפו אלינו

אובדן כושר עבודה לעצמאי

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

החיים מזמנים לנו אתגרים לא פשוטים, השגרה מבורכת אולם אינה מובטחת. על כן חובה על אדם אחראי העמל לפרנסתו לדאוג גם לימים קשים, כך שאם וכאשר יקלע בעל כורחו למצב בלתי נמנע של אובדן כושר עבודה, פרנסתו לא תיפגע. במאמר זה נסביר מהו אובדן כושר עבודה הנוגע לעצמאיים, מהן האפשרויות העומדות בפניהם ואל מי הם יכולים לפנות במידה וירצו להגיש תביעת אובדן כושר עבודה.

 

מהו אובדן כושר עבודה ?

אובדן כושר עבודה הינו מצב בו אדם לא מסוגל להמשיך ולעבוד עקב מחלה או תאונה. עצמאי אשר איבד את יכולתו לעבוד, עלול להיקלע למצב מדאיג שעלול להוביל בסופו של דבר לאובדן הפרנסה ולקריסה בחינה כלכלית.

את אובדן כושר העבודה ניתן לחלק לשני סוגים:

 1. אובדן כושר עבודה מלא – זהו מצב בו אדם מאבד את יכולתו להמשיך לעבוד בצורה מוחלטת ( בשיעור העומד על 75%  ויותר), ואינו יכול לעבוד במקצוע שהוכשר אליו, ולא במקצוע אחר התואם את כישוריו, השכלתו וניסיונו.
 2. אובדן חלקי של כושר עבודה – זהו מצב בו אדם מאבד את היכולת להתפרנס באופן חלקי ( בשיער הנע בין 25% ועד 75% ). אדם זה מסוגל לעבוד בהיקף משרה נמוך יותר עקב המחלה או התאונה.

במקרה שעצמאי איבד את כושר לעבוד, קיימות מספר אפשרויות למימוש זכויותיו הרפואיות:

 1. קצבה מביטוח פרטי במקרה של אובדן כושר עבודה
 2. קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי

 

ביטוח פרטי לאובדן כושר עבודה של עצמאי

על פי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, עצמאי מחויב משנת 2017 להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני במסגרת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים שהוא בוחר לרכוש. בחיסכון הפנסיוני נמצא רכיב של  ביטוח אובדן כושר עבודה.  במידה ועצמאי נקלע למצב שבו הוא אינו יכול להמשיך לעבוד אחרי תאונה או מחלה, הוא יכול להפעיל את הביטוח ולקבל קצבה חודשית.

על פי חוזר המפקח על הביטוח, ניתן לקבל קצבה של עד 2.5 מהשכר הממוצע בשנה האחרונה שקדמה לתאונה או למחלה, כל עוד המבקש נמצא במצב של אובדן כושר עבודה. קראו עוד על תביעת אובדן כושר עבודה וקרן פנסיה.

יש להבחין בין פוליסות הביטוח השונות, כאשר למשל בפוליסה עיסוקית, המבוטח ייחשב כמי שאיבד את כושרו, אם אינו יכול לעבוד בעיסוק שבו עסק לפני מקרה הביטוח ( המועד שבו איבד את כושרו לעבוד ). המאורע המזכה את קבלת הקצבה הוא מאורע שיאפשר לתבוע את הפוליסה, כאשר כושר העבודה נפגע זמנית או בשיעור של 75% לפחות באופן קבוע.

קיימות פוליסות ביטוח המאפשרות תשלום פיצויים לעצמאיים כאשר אובדן כושר עבודה הוא חלקי. הקצבה תשולם עד החלמת הנפגע, או חזרתו לעבודה, עד גיל פרישה. במידה והתביעה נדחתה, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה נגד חברת הביטוח.

חשוב לציין שקיימת תקופת המתנה של 3 חודשים לתשלום הקצבה, אולם ניתן לקצר אותה לחודש בלבד במסגרת הרחבה של הפוליסה.

 

הגשת תביעה למיצוי זכויות נגד חברת הביטוח

על מנת שעצמאי יוכל לממש את הפוליסה, עליו להגיש תביעה ולצרף אליה מסמכים רפואיים, חוות דעת רפואיות ( בהתאם לצורך ), אישור של רו"ח לגבי הכנסה שנתית המחויבת בתשלום מס וכן אישורים נוספים. תהליך זה עלול להיות מתיש ומסורבל, על כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני חברות ביטוח.

 

ניכוי אובדן כושר עבודה לעצמאיים

עצמאי שרכש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, יכול לקבל הטבת מס באמצעות ניכוי ממס הכנסה של הסכומים שהוציא עבור הביטוח. הניכוי מתאפשר מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 ומהווה הטבת מס לעצמאיים.

הניכוי המותר הוא בגובה של 3.5% מההכנסה החייבת של עצמאי, ועד לתקרה בגובה של 2.5 גובה השכר הממוצע השנתי במשק.

כדי להיות זכאים להטבה של ניכוי ממס בגין רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה, צריכים להתקיים תנאים ובין היתר:

 1. העובד עצמאי (עוסק מורשה או פטור).
 2. הביטוח של אובדן כושר עבודה יהיה בתנאים של ביטוח מועדף (נרכש לפני שהמבוטח הגיע לגיל 60, תקופת הביטוח תימשך עד גיל 60 וכולי).
 3. הניכוי יהיה על הכנסה מעסק או ממשלח יד.
 4. לקבלת ההטבה במס על העצמאי להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ולרשום בו את הסכומים ששולמו עבור פוליסת הביטוח.

 

קצבאות אובדן כושר עבודה מהביטוח הלאומי

עצמאי שאיבד את יכולתו לעבוד יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת קצבה בגין אובדן כושר עבודה.

זכאות לפיצויים בשל אובדן כושר עבודה יכולה להינתן כתוצאה מתאונה, מעבודה או מנכות כללית:

 • תאונה – בשל אירוע שגרם לפגיעה ( ואינו מוגדר כתאונת עבודה ) יכול עצמאי לקבל דמי תאונה לתקופה של מקסימום 3 חודשים.
 • עבודה – עצמאי שנפגע במסגרת עבודתו והוא סובל מאובדן כושר עבודה, יכול לקבל פיצויים עבור אובדן הכנסה: דמי פגיעה זמניים עד 3 חודשים ובהמשך במידה ונותרה לו נכות, הוא יכול לקבל גם גמלת נכות שיכולה להיות מעבודה, קצבה חודשית או מענק חד פעמי.
 • נכות כללית – עצמאי שעקב נכותו אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות: קצבת נכות כללית ניתנת לאדם אשר כושר העבודה שלו נפגע באופן זמני או קבוע, בהתאם לדרגת הנכות שתקבע לו.

 

כדי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה מהביטוח הלאומי, יש  להגיש תביעה ולצרף אליה נספחים רפואיים ולמלא פרטים לגבי ההכנסות.

חשוב לציין, שאין סתירה בין הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ולחברת ביטוח פרטית, עם זאת, קביעת דרגת אי כושר עבודה שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, אינה מחייבת את חברת הביטוח הפרטית.

 

אבדן כושר עבודה לעצמאי
אובדן כושר עבודה לעצמאי

 

חשיבות  הייצוג על ידי  עורך דין אובדן כושר עבודה

בטרם עצמאי יחתום על פוליסת אובדן כושר עבודה של חברת ביטוח, רצוי להיעזר בעורך דין מומחה לבדיקת תנאי הפוליסה.

ובכל מקרה, חברות ביטוח "לא ששות" לשלם למי שנפגע ואיבד את כושרו לעבוד והן דוחות פעמים לא מעטות תביעות לתשלום  בהסתמכן על פרשנויות של סעיפים מתוך הפוליסה. זוהי אחת הסיבות שרצוי להיעזר בעורך דין מומחה לאובדן כושר עבודה לצורך הגשת התביעה והתמודדות מול חברת ביטוח פרטית.

עובד עצמאי שנפגע ואיבד את כושרו לעבוד, זכאי למצות את זכויותיו מול חברת הביטוח, כך שבשעתו הקשה יוכל  להמשיך ולחיות כאופן ראוי ומכובד. עזרה של עורך דין שהוא מומחה בתחום, תגדיל ללא ספק את הסיכויים לקבלת התביעה ולמיצוי זכויות המבוטח, גם במצב בו חברת הביטוח נעמדת בעקשנות על רגליה האחוריות.

יעוץ וטיפול משפטי של עורך דין מומחה בתחום הביטוח חשוב גם לצורך הגשת תביעה מגובה ומשכנעת לביטוח הלאומי ויעוץ לפני הועדות הרפואיות.

עצמאי יקר, אם נקלעת למצב של אובדן כושר עבודה, עליך לדעת, כי לצורך מיצוי הזכויות הכספיות המגיעות לך תצטרך ככל הנראה להיאבק מול מחלקות משפטיות גדולות של חברות הביטוח, ולפלס דרך לא קלה בנפתולי ההליכים הבירוקרטיים והאדמיניסטרטיביים, וכל זאת  בזמן שאתה נאבק במחלה.

עורכות הדין חדיד הלד הינן בעלות הידע, המומחיות, והניסיון שאתה זקוק לו עתה בהתמודדות מול חברת הביטוח ו/או מול הביטוח הלאומי – משלב הגשת והכנת תביעה על כל נספחיה כדבעי, ועד לייצוג מעולה מול חברת הביטוח או הועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. משרד עו"ד הלד חדיד יעמוד לרשותך וילווה אותך לאורך כל ההליך המשפטי בנאמנות, מסירות, ומקצועיות עד לקבלת התוצאה הטובה ביותר.

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תאונה בבית ספר
תאונה בבית ספר

תאונות בבית הספר הן אירועים בלתי צפויים שבהם תלמידים, מורים או אנשי צוות אחרים נפצעים או ניזוקים בזמן שהם נמצאים בשטח בית הספר או משתתפים

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה לנכה
פטור ממס הכנסה לנכה

מדינת ישראל והרשויות מסייעות לאנשים שהוכרו כבעלי נכות ומעניקה להן הנחות והטבות שונות שעוזרות להם להתמודד עם חיי היום יום. אחת מההטבות היא פטור ממס

קרא עוד »
זכויות תשושי נפש
זכויות תשושי נפש

מחלות רבות מזוהות עם אוכלוסיית הגיל השלישי: סרטן, דימנציה, סרקופוניה ( דלדול שרירים ), אוסטאופורוזיס ועוד. אך ישנה מחלה שלא "מדברים" עליה בתקשורת והמודעות אליה

קרא עוד »
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

רבים מאיתנו יודעים כי במידה והיינו מעורבים בתאונת עבודה, עומדת בפנינו הזכות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבקש קצבת נכות מעבודה. אך עבור עובדים שנפגעו

קרא עוד »
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.
לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!
חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...
עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.
עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.
עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.
אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!
ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.
תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏
עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרך
עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.
רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימון
אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.
הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️
אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמן
עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.
מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑
רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחום
הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רב
עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהן
החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)
ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלך
האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.
עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!
היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמה
עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאל
עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!
js_loader
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 39 ביקורות
×
js_loader