הצטרפו אלינו

מה זו פנסיית נכות?

מדי חודש אתם מפקידים כסף אל קרן הפנסיה בתקווה שבבוא היום כשתגיעו אל גיל הפרישה ותצאו לגמלאות תוכלו ליהנות מקצבת פנסיה חודשית שתאפשר לכם לחיות בכבוד. אך מה קורה במידה וחל שינוי בכושר ההשתכרות שלכם עקב זכאות לנכות? הידעתם שאתם זכאים לקבל פנסיית נכות מחברת הביטוח הפנסיוני? אם השבתם בשלילה, דעו שאתם לא לבד וכדי לספר לכם על זכויותיכם, כתבנו את המאמר הזה.

 

מי זכאי לקבל פנסיית נכות?

פנסיית נכות הינה קצבה חודשית המשולמת על ידי חברת הביטוח הפנסיוני במידה ש:

 1. התובע הוא עמית ( שכיר או עצמאי ) בקרן הפנסיה.
 2. הביטוח הלאומי אישר כי הם חוו אובדן כושר עבודה בשיעור של 25% לפחות.
 3. הביטוח הלאומי קבע שהעמית אינו יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה דומה התואמת את כישוריו והשכלתו במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים.

 

איזה מסמכים צריך כדי להגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות?

בדומה לתביעות נגד משרד הביטחון גם כשרוצים להגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות יש להיערך מראש ולאסוף את הטפסים המתאימים:

אישורים כלליים:

 • צילום תעודת זהות של העמיתים ושל בני זוגם, כולל הספח.
 • כתב ויתור על סודיות רפואית מטעם קרן הפנסיה ( נמצא באתר חברת הביטוח ).
 • מסמך המעניק לעורך דין תביעת פנסיה ונכות ייפוי כח לייצג אתכם בתביעה.
 • אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו לצורך הפקדת הקצבה.
 • אישור על תשלומים ששולמו לעמית בשל התאונה או המחלה על ידי ביטוח לאומי או חברת ביטוח אחרת.
 • אישור מפקיד השומה על גובה שיעור המס שיש לנכות מפנסיית הנכות שתועבר לחשבונו של העמית.

אישורים ממקום העבודה:

 • אישור בגין הכנסות מעבודה כגון העתקים של תלושי משכורת או טפסי 106.
 • אישור מהמעסיק המתאר את היקף המשרה בה עבד העמית ואת תאריך הפסקת העבודה.
 • אישור מהמעסיק על מספר ימי היעדרות של העמית מהעבודה ויתרת ימי המחלה לניצול.

אישורים רפואיים:

 • אישור רופא תעסוקתי מטעם ביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה של לפחות 91 יום רצופים.
 • מסמכים רפואיים המעידים על האירוע, הטיפול בעמית במהלכו, לאחריו ועוד. הכוונה כמובן היא לסיכומי מחלה, סיכומי אשפוז, אישור ימי מחלה, חוות דעת מומחים וכדומה.
 • העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי שקבעה את שיעור אחוזי הנכות של העמית ( במידה וישנו ).

כמובן שפירוט זה הינו המלצה כללית וכל מקרה נבחן לגופו, כך שמומלץ לוודא מראש עם עורך דין תביעת פנסיה ונכות או עם חברת הביטוח הפנסיוני אלו טפסים בדיוק צריך להגיש על מנת שהתביעה תתקבל ולא תדחה.

 

איך מגישים תביעה לפנסיית נכות?

השגתם את כל הטפסים? יש לכם את כל המסמכים? נפלא! עכשיו עליכם להגיש את התביעה לפנסיית נכות בפועל. איך עושים את זה? כל חברת ביטוח פנסיוני מבקשת להגיש את התביעה בצורה שונה.

יש חברות שיבקשו לשלוח את מסמכי התביעה בדואר, אחרות יעדיפו פקס ויש כאלה שיבקשו מסירה אישית במשרדי החברה.

על מנת לוודא כי התביעה שלכם מוגשת כראוי ולא הולכת לאיבוד בדרך, מומלץ ליצור קשר טלפוני עם נציג החברה ולוודא מהי הדרך הטובה ביותר להגיש את המסמכים. כמובן, מומלץ לבקש אישור שהמסמכים התקבלו כדי שתוכלו לעקוב אחר הטיפול בתביעה שלכם.

 

מי בוחן את מסמכי התביעה?

בדומה להגשת תביעה לביטוח הלאומי, מסמכי התביעה לקבלת פנסיית נכות נבחנים על ידי הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.

הרכב הוועדה כולל רופאים תעסוקתיים הממונים על ידי חברת הביטוח הפנסיוני. יחד עם זאת, אחד מחברי הוועדה יכול להיות רופא תעסוקתי שימונה על פי בקשת העמית שהגיש את התביעה.

הוועדה בוחנת את כל המסמכים שהוגשו לה ובמידת הצורך תחליט האם לזמן או לא לזמן את העמית על מנת להיבדק. יתכן כי במהלך עבודת הוועדה יתבקש העמית להמציא לה מסמכים רפואיים נוספים או חוות דעת מרופא מומחה.

 

התביעה שלי לפנסיית נכות נדחתה, האם אפשר להגיש ערעור?

בהחלט. אך כפי שציינו קודם לכל חברת ביטוח פנסיוני יש תקנון ונהלים ויש לבדוק שם את נהלי הערעור. עוד חשוב לבדוק מהו התאריך האחרון להגשת הערעור. ההחלטה שתתקבל בערעור, תהיה החלטה סופית.

במידה ונושא הערעור מתייחס לנושאים שאינם רפואיים כגון התיישנות התביעה או זכאות לפנסיית נכות, ניתן להגיש ערעור נוסף תוך 45 יום לבית הדין האיזורי לעבודה.

 

האם חלה תקופת התיישנות על תביעת פנסיית נכות?

גם על שאלה זו נענה בחיוב. ניתן להגיש תביעת פנסיית נכות עד 3 שנים מהיום בו חל אירוע החבלה או הפגיעה.

האם מוטלים מיסים על פנסיית נכות?

מקצבת פנסיית הנכות ינוכו כחוק מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. במידה ולעמית יש פטור ממס הכנסה או פטור מתשלום ביטוח לאומי, עליו לצרף את האישורים למסמכי התביעה.

 

איך מחשבים פנסיית נכות?

גובה פנסיית הנכות שתשולם מדי חודש לעמית תקבע על פי שיקלול של 3 רכיבים:

 1. אחוזי הנכות שנקבעו לעמית על ידי הוועדה הרפואית של חברת הביטוח הפנסיוני
 2. שכרו של העמית לפני שהוכר כבעל נכות
 3. תקנון ונהלי מסלול הפנסיה בו הושקעו הכספים שהפריש העמית

חשוב לדעת כי קיימת מגבלה על גובה פנסיית הנכות העומדת על 75% משכרו של העמית שבגינו הופרשו התשלומים לקרן הפנסיה. כך שגם אם קבעה הוועדה הרפואית של חברת הביטוח כי לעמית  יהיו 100% נכות, גובה הקצבה לא יעלה על 75% משכרו.

לדוגמא, נ' הינו עובד מפעל שעסק באריזת מוצרים ובמהלך תאונת עבודה, נשברו שתי ידיו. נ' הגיש תביעה לאובדן כושר עבודה וזכה להכרה על ידי הביטוח הלאומי. שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנ' עמד על  30% למשך 4 חודשים. כעת יכול נ' להגיש תביעה לביטוח הפנסיוני ולבקש פנסיית נכות. שכרו עומד על 8,755 ₪ בחודש ולכן הגובה המקסימלי של פנסיית הנכות יעמוד על  6,566 ₪  המהווים 75% משכרו של נ'.

 

האם אפשר לתבוע פנסיית נכות בגין מחלה קיימת?

כן, אך קיים תנאי להגשת התביעה. רק עמיתים שצברו ותק של 5 שנים לפחות בקרן הפנסיה יוכלו להגיש תביעת פנסיית נכות.

חשוב לדעת כי לכל קרן פנסיה יש תקנון ונהלים הקובעים את הזכאות לקצבת פנסיית נכות, לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי

הזכאות עשויה להשתנות מקרן פנסיה אחת לאחרת, ומומלץ לבדוק את תקנון הקרן הספציפית שבה מבוטחים.

מה זו פנסיית נכות
מה זו פנסיית נכות

למה צריך עורך דין תביעות פנסיה ונכות?

עורכות הדין רחל חדד ועינב הלד, הינן עורכות דין וותיקות ובעלת ניסיון רב של כשני עשורים בתביעות פנסיה ונכות. הן בקיאות בניסוח כתבי תביעה וייצוג תובעים מול חברות הביטוח.

בנוסף, הן יודעות כיצד להשיב באופן מקצועי ויסודי לטענות המועלות על ידי חברות הביטוח בעת דחייתן תביעות כאלה ואחרות. לאורך כל הדרך יעניקו לכם עורכות הדין רחל חדד ועינב הלד יחס אישי וליווי צמוד.

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תקנה 15 ביטוח לאומי תקנה 15 ביטוח לאומי
תקנה 15 ביטוח לאומי

עובדים שכירים או עובדים עצמאיים יכולים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל קצבת נכות בגין פגיעה או חבלה שאירעו במסגרת תאונת עבודה. על

קרא עוד »
פציעה בצב
פציעה בצבא

חיילים וחיילות רבים משרתים בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ ומסיימים את השירות הצבאי כשהם בריאים בגופם ובנפשם. לעומתם, יש חיילים וחיילות שעוד במהלך שירותם הצבאי חווים

קרא עוד »
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין5.0אבי אדמוניאבי אדמוני ★★★★★ עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.אושר בן אברהםאושר בן אברהם ★★★★★ לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!לאה לאהלאה לאה ★★★★★ חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...יקותיאל אחרקיקותיאל אחרק ★★★★★ עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.ויוי אויוי א ★★★★★ עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.אליהו אליוט אוקוןאליהו אליוט אוקון ★★★★★ עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.לימור מרקוביץלימור מרקוביץ ★★★★★ אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!Tal MunisTal Munis ★★★★★ ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.shuli romi dahanshuli romi dahan ★★★★★ תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏משה בחרוזימשה בחרוזי ★★★★★ עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרךmichal shovalmichal shoval ★★★★★ עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.אסף סימוןאסף סימון ★★★★★ רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימוןNeta KoganNeta Kogan ★★★★★ אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.Uriel YahudUriel Yahud ★★★★★ הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️Helal BesanHelal Besan ★★★★★ אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמןDoronDoron ★★★★★ עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.בת שבע רשףבת שבע רשף ★★★★★ מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑Yafit RevivoYafit Revivo ★★★★★ רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחוםנטלי גואטהנטלי גואטה ★★★★★ הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רבSarit CohenSarit Cohen ★★★★★ עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהןרפאל חייםרפאל חיים ★★★★★ החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)ירון אלימלךירון אלימלך ★★★★★ ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלךרונן טסירונן טסי ★★★★★ האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.Maayan DanielsMaayan Daniels ★★★★★ עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!Miri SalamaMiri Salama ★★★★★ היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמהNetanel HavakukNetanel Havakuk ★★★★★ עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאלרות נחמדירות נחמדי ★★★★★ עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!js_loader
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות

תפריט נגישות