הצטרפו אלינו

תביעה על נפילה במקום ציבורי

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד

אם נפלתם ברחוב ונפגעתם, ייתכן שאתם זכאיים לפיצויים במידה שנפילה נגרמה כתוצאה מרשלנות או מהתנהלות לא תקינה של גוף כלשהו האחראי לתחזוקה ובטיחות של המקום. תביעה על נפילה במקום ציבורי יכולה להיות מכוונת נגד גורמים שונים, בהתאם לנסיבות הנפילה. במאמר זה נרחיב על מה עושים אחרי נפילה במקום ציבורי ומה צריך לעשות כשרוצים לקבל פיצוי.

מה יכולה להיות עילה לתביעה אחרי נפילה במקום ציבורי?

ישנן 3 עילות נפוצות לתביעה אחרי נפילה במקום ציבורי:

1. תחזוקה לקויה אם הנפילה נגרמה בשל ליקויים במדרכה כגון בור, מכשול או מפגע אחר, ייתכן שאפשר לתבוע את הרשות המקומית או הגוף האחראי על התחזוקה.

2. אי סימון או מתן הזהרה אם המפגע לא סומן כראוי או שלא היו שלטים המזהירים מפני סכנה, זה יכול להוות עילה לתביעה.

3. רשלנות או חוסר זהירות רשלנות מצד הרשות המקומית או הקבלן המבצע עבודות תחזוקה יכולה להוות עילה לתביעה.

6 דברים שחשוב לעשות כשנופלים במקום ציבורי

נפילה ברחוב או בכל מקום ציבורי אחר היא רגע מבהיל מצד אחד ומביך מאוד מן הצד השני. רבים האנשים שנופלים, קמים וממשיכים בדרכם וכאשר מתעורר הכאב הם פונים לטיפול. למעשה, התנהלות זו יכולה להיות בעוכריהם במידה ויחליטו להגיש תביעה על נפילה במקום ציבורי.

לכן, לאחר נפילה במקום ציבורי יש לעשות את 6 הדברים הבאים:

 1. לקבל טיפול רפואי במידת הצורך.

 2. לתעד את סביבת האירוע – חשוב לצלם את המפגע ( לדוגמה, בור בכביש או אבן בולטת על המדרכה ) שגרם לנפילה.

 3. לתעד הפציעה שנגרמה – חשוב לתעד את הפציעה שנגרמה בעקבות הנפילה ( לדוגמה, בגדים קרועים, חבלות, שריטות או שברים ).

 4. לקבל את פרטי הקשר של האנשים שסייעו או עברו ליד – אנשים אלה מהווים עדים לנפילה ומומלץ לבקש את פרטי הקשר שלהם על מנת שיוכלו להזמין לתת עדות על מה שקרה במידה ותוגש תביעה על נפילה במקום ציבורי.

 5. לדווח לגוף האחראי – יש לדווח על הנפילה לרשות המקומית באמצעות דיווח למוקד 106 או לגוף האחראי על האזור בו נפלת ( לדוגמה, אם הנפילה הייתה בקניון או בסופר מרקט יש לדווח מייד להנהלת המקום ).

 6. לפנות אל ייעוץ משפטי – שיחה מקדימה עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין תסייע לאדם שנפגע להבין מהן אפשרויות הפעולה שלו.

מה עושה עורך דין נזקי גוף במקרה של תביעה על נפילה במקום ציבורי?

עורך דין נזקי גוף מסייע בכמה אופנים.

תחילה הוא מבין האם יש בכלל עילה לתביעת נזקי גוף. לפעמים את מקרה הנפילה מלווה תחושות קשות כמו כעס ועלבון ויש רצון לתבוע כדי להשיג פיצוי על עוגמת הנפש, אך בפועל אין באמת עילה לתביעה ומוטב לוותר עליה.

במידה שעורך הדין זיהה עילה לתביעה, הוא יבחן האם הייתה רשלנות או הפרת חובה מצד הגוף האחראי לתחזוקה ולבטיחות של המקום שבו אירעה הנפילה.

כמובן שבמידה ותוגש תביעה על נפילה במקום ציבורי, הוא יכול לנהל אותו בשמו של האדם שנפגע ( התביעה יכולה לדרוש פיצויים בגין פציעות פיזיות, הוצאות רפואיות, כאב וסבל, הפסד הכנסה ועוד ).

לאחר הגשת התביעה, עורך דין נזקי הגוף ימשיך לייצג את האם שנפגע ולנהל את ההליכים המשפטיים עד לסיום התיק, בין אם באמצעות פשרה או פסק דין.

דמי תאונה הגשת תביעה על נפילה במקום ציבורי למוסד לביטוח הלאומי

במידה והפגיעה מהנפילה גורמת לנזק רפואי ממושך ולהיעדרות מהעבודה, ניתן להגיש תביעה על נפילה במקום ציבורי לדמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי.

את דמי התאונה יכול לתבוע עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ועקרת בית ובתנאי שעומדים בכל תנאי הזכאות:

 1. תושבי ישראל מלבד מי שמשרת בצה"ל, מי שנמצא במאסר או מי שנמצא במוסד לטיפול רפואי או סיעודי.

 2. גיל – מעל גיל 18 אך מתחת לגיל פרישה.

 3. התאונה פגעה בכושר התפקוד על האדם שנפל – רמת התפקוד נבחנת בהתאם למצב התעסוקתי כמפורט בטבלה:

  סוג העסקה

  זכאי להגשת דמי תאונה אם

  עובד שכיר

  אם אינו יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת. בנוסף, לא נותרו לעובד השכיר ימי מחלה לניצול ממקום העבודה.

  עובד עצמאי

  אם אינו יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

  מי שלא עובד כשכיר או עצמאי ( מאושפז בבית חולים או מרותק לבית )

  אם אינו יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

  עקר/ת בית 

  אינם יכולים לבצע את עבודות הבית

 4. הנפגע עבר בדיקה רפואית בתוך 72 שעות מרגע הנפילה – במידה והאדם שנפגע לא נבדק תוך 72 שעות מרגע הנפילה אך התגלה נזק רפואי בטווח של 14 ימים מיום הנפילה, הוא יכול להגיש תביעה לקבלת דמי תאונה רק לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 5. האדם שנפגע אינו זכאי לפיצוי מגורם אחר – דמי התאונה ישולמו במידה ולא מגיע לאדם שנפגע תשלום מגורם אחר בגין הפגיעה לדוגמהימי מחלה ממעסיק, תשלום לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכדומה.

חשוב לדעת כי דמי התאונה משולמים בהתאם למספר גורמים:

 • משך הזמן בהם האדם שנפגע איבד את יכולתו לתפקד

 • המסמכים הרפואיים שהוגשו לביטוח הלאומי

 • החלטת הביטוח הלאומי.

דמי תאונה משולמים לכל היותר למשך 90 יום רצופים, החל מהיום שלמחרת יום התאונה. במידה והיכולת לתפקד ולעבוד נפגעת לפרק זמן העולה על 91 ימים רצופים, ניתן לבחון הגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה או תביעה לקצבת נכות כללית.

איך מגישים תביעה לדמי תאונה?

תביעה לדמי תאונה צריך להגיש בתוך 90 יום מיום התאונה. אלה המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה:

 1. טופס תביעה מהאתר של המוסד לביטוח רפואי ( טופס בל/2201 )

 2. מסמכים רפואיים המעידים על הפגיעה ועל הטיפול הרפואי אליו נדרש האדם שנפגע כגון דוח מד"א, דוח חדר מיון, סיכום מחלה מבית חולים או כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהתאונה.

 3. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה (נספח א' בטופס בל/ 2201) – הרופא המטפל במיון או בקופת החולים ממלא את החלק זה בטופס התביעה וחותם עליה.

 4. כתב ויתור על סודיות.

במידה ודמי התאונה מוגשים על ידי עובד שכיר, על המעסיק שלו למלא בתביעה את המסמכים הקשורים למקום העבודה ביניהם אישור על תקופת ההיעדרות מהעבודה עקב התאונה, אישור על מספר ימי המחלה שנותרו לזכות העובד עד למועד התאונה ואישור על שכר עבודתו.

מה גובה הפיצוי בגין דמי תאונה?

אם ביום התאונה האדם שנפגע בגלל נפילה במקום ציבורי היה עובד שכיר או עובד עצמאי, הוא יהיה זכאי לתשלום המחושב באופן הבא: 75% משכרו בשלושת החודשים האחרונים שקדמו לנפילה לחלק ב – 90, את התוצאה יש להכפיל במספר הימים להם היה זכאי לפי החלטת הביטוח הלאומי. חשוב לדעת כי גובה הפיצוי שיוענק במסגרת דמי תאונה לא יעלה על 1,241.25 ₪ ליום.
ומה יהיה גובה הפיצוי שיוענק למי שאינו עובד במסגרת דמי תאונה? הפיצוי יחושב על פי תשלום של 82.75 ₪ ליום, בהתאם למספר ימי הזכאות לתשלום כפי שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

נתונים אלה, נכונים ל – 1.1.2024.

תביעה על נפילה במקום ציבורי
תביעה על נפילה במקום ציבורי

למה אנחנו?

עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד, הינן עורכות דין וותיקות ובעלות ניסיון רב של כ-18 שנים בתחום תביעות נזקי גוף לאחר נפילה במקום ציבורי.

הן יודעות להתמודד באופן מקצועי ויסודי בניהול תביעות בגין תאונה בבית ספר ולאורך כל הדרך מעניקות יחס אישי וליווי מקצועי צמוד המעניק ללקוחותיהן שקט ושלווה.

אהבתם? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
תאונה בבית ספר
תאונה בבית ספר

תאונות בבית הספר הן אירועים בלתי צפויים שבהם תלמידים, מורים או אנשי צוות אחרים נפצעים או ניזוקים בזמן שהם נמצאים בשטח בית הספר או משתתפים

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה לנכה
פטור ממס הכנסה לנכה

מדינת ישראל והרשויות מסייעות לאנשים שהוכרו כבעלי נכות ומעניקה להן הנחות והטבות שונות שעוזרות להם להתמודד עם חיי היום יום. אחת מההטבות היא פטור ממס

קרא עוד »
זכויות תשושי נפש
זכויות תשושי נפש

מחלות רבות מזוהות עם אוכלוסיית הגיל השלישי: סרטן, דימנציה, סרקופוניה ( דלדול שרירים ), אוסטאופורוזיס ועוד. אך ישנה מחלה שלא "מדברים" עליה בתקשורת והמודעות אליה

קרא עוד »
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה
קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

רבים מאיתנו יודעים כי במידה והיינו מעורבים בתאונת עבודה, עומדת בפנינו הזכות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולבקש קצבת נכות מעבודה. אך עבור עובדים שנפגעו

קרא עוד »
תביעת ביטוח סיעודי עקב אוטיזם
תביעת ביטוח סיעודי עקב אוטיזם

הטיפול בילדים אוטיסטים מחייב את ההורים לממן טיפולים רבים ביניהם טיפולים פסיכולוגיים, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה, רכיבה טיפולית ועוד. הורים רבים פשוט כורעים תחת

קרא עוד »
אל תלחמו לבד!
הערכת תביעה ללא התחייבות
לקוחות ממליצים
מצוין
5.0
עורכות הדין עינב וחלי תודה תודה ועוד פעם תודה על כל מה שעשיתם ועוד עושים עבורי. הינכן בעלי יחסי אנוש מעולים, יכולת הקשבה ומענה מקצועי לכל שאלה. אני ממליץ לכל הזקוק לעזרת עו״ד לפנות אליכן.
לאחר עיכוב של יותר משלוש שנים בתביעת נזקי גוף מסיבות של עורכי דין אחרים, ניגשתי לעינב המקסימה שלא ויתרה ובמקצועיות שאין כמותה, ליוותה אותי עד רגע קבלת העברה לחשבון.פשוט כיף לדעת שיש על מי לסמוך!
חדיד + הלד..עורכות דין..מקצועיות אנושיותטיפול מהיר וצמודיחס אישי...רוצה להודות לכם אל השירות המקצועי...ממליצה בחום😍😍😍😍.לאה ס...
עו"ד רחל חדיד יצגה אותי למעלה מ 10 שנים בהצלחות רבות. עו"ד רחל מקצועית עניינית, אוזן קשבת, סבלנות, מסבירה על כל שלב בייצוג, כשמשאירים הודעה חוזרת ללקוח, חייכנית, אין לי שום ספק שכל הלקוחות יהיו מרוצים.בהזדמנות זו מאחל לה ולכל הצוות והמשכן החדש שלה בראשונים ראשון לציון, מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, שנה של שגשוג. אושר, בריאות ואריכות ימים.
עורכות הדין רחלי ועינב מקצועיות מאוד, יחסי אנוש מעולים, יודעות ועושות את העבודה. ממליצה מאוד כל מי שצריך עורך דין זו הכתובת.
עורכת הדין רחל חדיד ועורכת הדין עינב הלד מציעות ללקוחותיהן ניסיון משמעותי בדיני נזיקין. שתיהן בעלות עשרות שנות ניסיון והתדיינות משפטית בנזקי גוף, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית (גם במקרים של נתיחה שלאחר המוות) ומספקות משאבים מקיפים שיעזרו לך, כלקוח, גם נגד ארגונים שהאדם מן היישוב עשוי לחשוב שהם "גדולים עליו". ובכן, לא. היחס הוא אישי, השירות הוא איכותי והמענה על שאלות הוא מעל ומעבר למקצועי.
אז אני חייבת לפרגן מכל הלב לעו"ד עינב הלד. מעבר לטיפול המקצועי והידע שהפגינה, היא אישה מדהימה! מהרגע שפניתי אליה היא הייתה סבלנית,אכפתית, קשובה, חושבת, משתפת ודואגת. הכל עם החיוך הנפלא שלה שעובר גם בשיחת טלפון. תודה לבורא עולם שהפגיש בנינו! מאחלת לה ולשותפתה שפע ברכה והצלחה! יישר כוח!
ממליצה בחום על שירותיהן של עו"ד עינב הלד ורחל חדיד. עינב ליוותה אותי במהלך כל התקופה בה נלחמנו בגוף המאמלל הידוע בשם ביטוח לאומי, דאגה לי בכנות אמיתית, שמרה איתי על קשר מתמיד, אפילו כאבה בכאבי.בסופו של דבר, עינב השיגה עבורי לא רק את הקצבה אליה אני זכאית, אלא גם סכום חד"פ נוסף בעבור שנה אחורה, סכום שלא ציפיתי לקבל ולא חשבתי שבכלל אפשרי שאקבל.לסיכום, מדובר בעורכות דין מצוינות בעלות רמת רגישות גבוהה מאד(דבר אשר מצוין עבור מתמודדי נפש) שבאמת מבצעות את עבודתן על הצד הטוב ביותר.
תפילתי אליך בורא יקר, הענק לרחל חדיד ועינב הלד ולמשפחותיהן הצלחה ומאור מוביל דרך. הענק מאורך הזוהר, הענק להן הצלחה ומאור כגודל טוב ליבן הגדול וכגודל פינת הלב העוטפת, כגודל הנתינה שהן מעניקות לכל אדם באשר הוא . מנצחיותך המוארת בורא יקר תפילתי לרחל ועינב מפינת ליבי יחד עם אורך. אמן 🙏
עינב ורחל המהממות,תודה רבה לכן על כל העזרה והמסירות שליוויתן אותי בכלהתהליך במקצועיות רבה ובזכותכן קיבלתי את כל מה שמגיע לי. יישר כח גדול! שתמשיכו ותצליחו בהמשך הדרך
עו"ד רחל חדיד יצגה אותנו בערעור מול בטוח לאומי.הייתה מקסימה, קשובה, איכפתית, סבלנית וזמינה לאורך כל הטיפול. ייצגה אותנו בצורה מקצועית ורהוטה. תודה שבזכותך קיבלנו את מה שהגיע לנו.
רחל ועינב תודה רבה לכן על הכל אתן עזרתן לי במהירות וביעילות מירבית תוך זמן קצר להשיג לי את זכיותי ואני אמליץ על השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי מכן בכל מקוםאין עליכן תודה רבה על הכלבברכה ,אסף סימון
אני כותבת כדי להמליץ על עינב הלד כעורכת דין יוצאת דופן לצרכיך המשפטיים. היה לי העונג לעבוד עם עינב והתרשמתי מהיסודיות מהמקצועיות, המומחיות והמסירות שלה להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור.עינב הלד בעלת ניסיון עשיר בתחום המשפט, היא הפגינה בעקביות הבנה עמוקה של הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק, כמו גם מחויבות חזקה להגנה על האינטרסים של הלקוח. היא תמיד הייתה זמינה לענות על שאלות, לספק הנחיות ולהציע ייעוץ אסטרטגי לאורך כל מהלך התיק.בנוסף לידע והכישורים המשפטיים שלה יש לעינב גם כישורי תקשורת יוצאי דופן. היא מסוגלת להסביר בבירור מושגים ונהלים משפטיים מורכבים בצורה קלה להבנה.בסך הכל, אני לא יכולה להמליץ מספיק על עינב אני בטוחה שהיא תיהיה נכס לכל מי שזקוק לייצוג משפטי.
הייתי רוצה להגיד שהתהליך עם עינב היה מאוד מיקצועי והנושא היה מאוד רגיש ופשוט היא ידעה איך לגשת אליו ובכלל שמדובר בילדה האכפתיות וגישה משנה הכולתודה רבה לך עינב היקרה שנדע רק טוב שיהיה לכן בהצלחה❤️
אני נכה צה״ל אשר נפצעתי בפיגוע ירי וימים נלחמתי על החיים שלי הצלחתי לחזור לחיים וקבלתי צל״ש ועיטור המופת על תפקודי באירוע נתקלתי בבעיה מול חברת הראל עורכת הדין חדיד ומשרדה עזרו לי מאוד באופן מקצועי וליווי אישי תוך התחשבות במצבי הלא פשוט תודה לכם על הכל והרבה בזכותכם המשכתי לחיות בכבוד ממליץ לכול אדם שנתקל בבעיות כאלו שייוצג על ידי המשרד שלכם שאלוהים יברך אותם אמן
עו"ד רחל חדיד הינה מקצועית בחסד עליון ובעלת ניסיון רב שבא לידי ביטוי בין היתר בידע רב ובתשובות מדוייקות שעוזרות לך להבין את המצב המשפטי לאשורו. כל זאת בנוסף להיותה אנושית ומקסימה.מומלצת מכל הלב.
מזל טוב ובהצלחה רבה במשרד החדשומדהים שלכן בעזריאלי רשלצ" שלכן,ובהזדמנות זו הביע את תודתי הרבה לרחלי חדיד עוד הדין שבזכותה המיקצועית זכיתי להכרה הוגנת בנכותי המוצדקת לאחר מאבק עיקש שלא צלח ללא הייצוג שלך מול המוסד לביטוח לאומי💪🙏👑
רחל מייצגת אותי בנושא תאונת דרכים,קודם לכל רחל משדרת מקצועיות אמינות ולא פחות חשוב אנושיות, אני יודעת בביטחון שהיא עושה הכל כדי להצליח.ממליצה בחום
הכרתי את עינב וחלי דרך חברים,התרשמתי מאוד מהןעורכות דין ברמה גבוהה, מאוד מקצועיות, הסבירו לי בצורה מאוד ברורה ומובנת את הדברים. הוגנות מאוד והכי חשוב אנושיות.ממליצה בחום רב
עורכת הדין רחלי חדידכשאנו מחפשים עו״ד טוב אנו מחפשים אדם שישמור עלינו , שיגן עלינו ועל הזכויות שלנו. שיבין אותנו….עו״ד שילמד את האירוע את הבעייה ויידע לסכם ולהציג את החומרים בשבילך , שילחם עבורך ויגן עליך ועל הזכיות שלך.עו״ד רחלי חדיד, היא שילוב, אישה מדהימה אישה חדה, חריפות, מקצועית עם חשיבה יצירתית, אנושית, נעימה איכפתית עיניינית לצד היותה רגישה מאד, קשובה ביותר ישרה עם טוב לב וסבלנות רבה.תודה רחלי יקרה, על שנתיים בו את מלווה אותנו בהליך לא פשוט מורכב מאוד …תודה על הייעוץ הליווי וההכוונה , את נדירה! מוכשרת מקצועית, יסודית, בעלת ניסיון רב, פועלת תמיד בתיאום מלא עם הלקוח, וכל זאת בשקיפות מלאה ואמינות בלתי מתפשרת. דואגת ללקוחותיך וזמינה בכל שעה.אנחנו בשלבי סיום של ההליך המשפטי ואין לנו ספק שהוא יוכתר בהצלחה בע״ה ואין ספק שזה הרבה בזכותך .רחלי ההליך ארוך והיית שם לאורך כל הדרך עם ייעוץ מדהים ומקצועיות עד אין סוף.היכולת שלך לקחת את האירוע בסבלנות רבה לפשט אותו ולתת פתרון והכוונה נובע ממקצועיות וידע שיש לך!!!בנוסף את גם אישיות מדהימה ותומכת.אני ממליצה עלייך בחום ואני סמוכה ובטוחה שבמידה ואזדקק שוב ליעוץ משפטי אפנה רק אלייך.את יודעת להכווין לייעץ והכל מתוך מקום של הכלה,ידע,ניסיון, כישרון ויושרה מקצועית !המשיכי כך! חסרים עו״ד כמוך בתחוםמעריכה אותך מאוד💖שרה כהן
החוויה שלי מול עו"ד עינב הלדאני עובד איתה בשוטף על תיק תאונה.חייב לציין: השירות,היחס,הדאגה הם בסדר ראש עדיפויות אצלה! מקצוענית במקסימום.מודה לך על דר נעימה ואנושיתממליץ בחום כי אצלה תקבלו ביטחון ושקט נפשיואת הטיפול הכי טוב ואכפתי.מודה לך על כל הדרך ואמליץ עליך לכל המכרים שלי:)
ברצוני לומר תודה,תודה שהאמנם ,תמכתם ובעיקר שהייתם שם.תודה שמעבר לדפים ראיתם אותי קודם כל כאדם.תודה על הליווי החם והמחבק לאורך כל הדרך,תודה על הליווי החם האכפתיות והדאגה .מאחל לכם הצלחה במשרד החדשירון אלימלך
האמת..אין מספיק מקום לכתוב הכל.."עו"ד עינב הלד" ייצגה אותי בתיק שרבים מעו"ד שהתייעצתי..אמרו לי "אתה בבעיה גדולה" ולא התלהבו לקחת את הייצוג בתיק. כשהגעתי למשרד של עינב..הרגשתי שאני במקום טוב. עינב האמינה בתיק שהצדק ייעשה וכך היה. 3 שנים של מאבק וייצוג ברמה הכי גבוהה ..תוך ניהול של דיונים בבתי משפט מול מומחים מטעם התביעה , הצליחה עינב במיקצועיותה ובנחישות רבה להביא פסק דין של זכייה לטובתי והוצ' משפט.אני רוצה לציין שעינב לאורך כל הדרך הייתה קשובה, דייקנית, חרוצה..ואישיות כמו שלה,מקצוענות ויידע רב מביאה להצלחה!תודה רבה עינב. אני בטוח שתצליחי ..כי מגיע לך!ממליץ בחום על עו"ד עינב הלד.רונן טסי.
עורכות דין תותחיות! מייצגות את אמא שלי בתאונה שעברה, מעניקות יחס וליווי אישי, מקצועיות, אנושיות, נותנות את מלוא התמיכה, תודה על הכל! עצה אישית ממני - לא לחשוב פעמיים, לא תצטערו!
היי אני מירי סלאמה רוצה להודותו ולומר כמה מילים לעורכת דין מס אחד.חלי חדיד היקרה .טיפלה בתיק שלי במשך שלוש שניםטיפלה בצורה הכי טובהולך חלי היקרה רוצה להודות לך על מסירותך המלאה ועל השירות המקצועיתמיד דאגת לומר לי מירי יהיה בסדר ואני באותו רגע האמנת לך.ובאמת שעשית את הכל בכדי שנגיע להסכם הכי טוב שיש .באמת שלא יכולתי לבקש עורכת דין יותר טוב מזה .אז חלוש היקרה השם ישמור אותך ותמשיכי לעשות את עבודתך הנאמנהישר כחבאהבה ענקית מירי סלאמה
עינב היקרה , ברכות לרגל משרדך החדש.מודה לך על כל הטוב והצדק שעשית עבורי.כל לקוח שיכנס למשרדך יזכה בשירות וזמינות שאין שניים לו .תודה רבה על הכל .נתנאל
עינב עורכת דין מקצועית אנושית וסבלנית.טיפול וליווי צמוד. היתה קשובה אליי מאוד.תמיד היה לי מענה מהיר על כל שאלה.אני ממליצה עליה בחום!!!
js_loader
עורכות הדין רחל חדיד ועינב הלד
רוצה להתייעץ עם עו״ד לגבי המקרה שלך?
השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות

תפריט נגישות

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 39 ביקורות
×
js_loader